Alternativhälsa

I många år har jag hjälp människor uppfatta roten bakom ohälsa genom ett holistiskt perspektiv där kropp, sinne och själ hör ihop. Att läka det inre skapar kraft, balans och glädje vilket ger kroppen utmärkta förutsättningar att läka och manifestera hälsa.

Den viktigaste komponenten är ge människor kraften att ”TRO PÅ SIG SJÄLVA” och påvisa den kunskapen om att VI ÄR ENERGI och genom det har förmågan att förändra. För att starta igång processen behöver vi hitta ingångspunkterna och uppfatta orsakerna bakom symptom i kropp och själ.

Jag ger råd i alternativmedicin, kost, motion och sömn samt spårar stagnerad energi och blockeringar som vi sedan med olika verktyg sätter i rörelse. Detta för att energiflödet skall kunna återskapas. Det räcker inte BARA med att äta naturmedicin eller bra mat, utan det krävs ofta en djupare process.

Alternativhälsa och att läka sig själv behöver inte stå i motsats till skolmedicinen med läkare, psykologer och kemiska mediciner, men HELHETSSYNEN är ofrånkomligt om vi ska kunna skapa mer hälsa  och ett större medvetande i samhället.

Lyssna alltid på din intelligenta kropp som är föreningen mellan energi och materia. Den signalerar när obalanser uppstår och ju fortare och mer lyhörda vi är, desto snabbare och effektivare kan vi läka. Det bästa vore om vi redan INNAN vi når någon form av ohälsa söker kunskapen. Fysisk, emotionell, mental och andlig utveckling är ovärderligt och en livsförsäkring för att öka vår medvetenhet om hur allt hänger ihop.

Läs gärna mer om mina samtal, mentorskap samt personlig utveckling här på hemsidan.

Jag går en ettårig utbildning  i KBT (Kognitiv Beteendeterapi) för att utveckla mina kunskaper inom samtal, kommunikation, utveckling, stöd och förändring. Med KBT som en kunskapskälla och metodgrund vill jag förstärka mitt arbete i grupper, enheter och team. Året kommer ge mig olika verktyg för att kartlägga tankar, känslor och beteenden. Jag tränas i att göra beteendeanalyser och därmed kunna föreslå lämpliga behandlingsmetoder. KBT är en effektiv och väl beprövad psykoterapi för behandling av kroppsliga och psykiska åkommor. I de olika blocken läser jag om diagnoser som ångestproblem, depression, stress, utmattning, smärta, sömn, hälsa, ADHD, högfungerande autism, beroendetillstånd, återfallsprevention, kris, trauma, ätstörningar och kroppsuppfattningsproblem. Jag är klar 26 januari 2019.