Alternativhälsa

I många år har jag hjälp människor uppfatta roten bakom ohälsa genom ett holistiskt perspektiv där kropp, känslor, sinne och själ hör ihop. Att läka det inre skapar kraft, balans och glädje vilket ger kroppen utmärkta förutsättningar att läka och manifestera hälsa.

Den viktigaste komponenten är ge människor kraften att ”TRO PÅ SIG SJÄLVA” och påvisa den kunskapen om att VI ÄR ENERGI och genom det har förmågan att förändra. För att starta igång processen behöver vi hitta ingångspunkterna och uppfatta orsakerna bakom symptom i kropp och själ.

Med råd om alternativa läkemedel ger jag människor möjlighet att rensa kroppen samt öka medvetandet för att förstå ingångspunkten till ohälsa, kamp och blockeringar. Redan på ett tidigt stadium när värk, trötthet, meningslöshet och andra smärre symptom har blockerat den du egentligen är, bör du söka hjälp.

Alternativhälsa och att läka sig själv behöver inte stå i motsats till skolmedicinen med läkare, psykologer och kemiska mediciner, men HELHETSSYNEN är ofrånkomligt om vi ska kunna skapa större hälsa.

Lyssna alltid på din intelligenta kropp som är föreningen mellan energi och materia. Den signalerar när obalanser uppstår och ju fortare och mer lyhörda vi är, desto snabbare och effektivare kan vi läka. Det bästa vore om vi redan INNAN vi når någon form av ohälsa söker kunskapen. Fysisk, emotionell, mental och själslig utveckling är ovärderligt och en livsförsäkring för att öka vår medvetenhet om hur allt hänger ihop.

Läs gärna mer om mina samtal, mentorskap samt personlig utveckling här på hemsidan.