Andlighet

Andlighet något mer än det vi förstår och har ingenting med religion att göra. Något vi söker när vi behöver tröst, läkning eller vägledning i livets olika skeenden. Livets mysterium är vackert men också en svår ”skola” där ingen av oss VET vad som döljer sig bakom nästa hörn. Vi bör vara ödmjuka och komma ihåg att ingens val eller någons väg är rätt eller fel. Allting vi går igenom en lära för utveckling.

Andlighet är upplevelsen av att vi inte är begränsade i en fysisk kropp utan att vi är MER. Vi är energi, vi har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Jag stödjer mina erfarenheter och påståenden genom lagen om energins bevarande som är termodynamikens första huvudsats och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan.

Andlighet är för mig att uppnå hälsa, glädje och ett bra liv. Vi människor är lika OCH olika, unik och lika. Det vi upplever och upplevt är vår kunskap och det kan ingen ta ifrån oss. Enligt kvantfysiken skapas allt ur tomheten, ur det oändliga ingenting, men potentiellt allting. I kvantfysiken är allt möjligt, begränsningarna existerar endast i vårt medvetande och vi bör påminna oss om betraktarens förväntningar påverkar alltid resultatet.

Jag har gjort en lång och inte helt enkel resa genom många erfarenheter, kunskaper och uråldriga läror. Den ledde mig till att uppleva högsta manifestationen av andlighet som är KÄRLEK. Det är inte helt enkelt för oss att uppnå den essensen för vi har lätt för att döma, projicera, kontrollera och förstå. Men KÄRLEK handlar om något annat. Den attackerar inte, dömer inte, är istället tacksam, förlåtande och den försöker inte förstå något. Den bara ÄR, och leder oss till ett VARANDE, där allt står still. Där existerar inga tankar, ord, eller känslor. Bara ett medvetande. Ju mer vi upplever detta tillstånd desto mer infinner sig FRIHETEN. Där är vi ingenting men också allting. För att komma dit behöver vi ha insikten om att allt som triggar handlar om oss själva, för när vi inte längre har något försvar kommer vi UPPNÅ det vi längtar så innerligt efter, den ovillkorliga kärleken som är KRAFTEN, GLÄDJEN OCH EN STOR MEDVETENHET.