Återträff

Inbjudan till återträff kl 13:00 – 20:00 skickas ut till tidigare kursdeltagare! Anmäl senast 30 april! Välkomna!