Den Medvetna Människan – Stockholm

Vi människor är dom vi tror vi är, och genom medvetenhet kan vi påverka allt. VI är energi, allt är energi och i fysiken betyder energiprincipen att ingenting kan tas bort, inte heller skapas, bara omvandlas. Detta gör att vi genom KUNSKAP kan frigöra vårt eget motstånd och BLI DEM VI ÄR!

Genom många års arbete, resor och djupa shamanska läror från syd-amerika från vill jag väcka människor! Utmaningarna i samhället växer och genom ökat medvetande kan vi kliva ur det vi kämpar med och inse att detta är vad vi längtat efter. VI BESITTER ALLT och ÄR STÖRRE ÄN LIVET! De sista 45 minuter får några deltagare personliga budskap från det jag uppfattar i ett större perspektiv och det som är MER än vår fysiska verklighet. Jag kommer stanna en stund efteråt för frågor och funderingar.

Tid: Kl 15:15 – 17:30
Datum: Sön 24 februari 2019
Pris: Medlemmar 150 kr och gäster 200 kr
Plats: Öppna Spiritualister,  Högbergsgatan 48, Södermalm, Stockholm

VÄLKOMMEN!