Healing Mallorca Retreat

Healing betyder läkning och har funnit i alla kulturer och världsdelar i tusentals år. Jag är Reiki-Healer, Reiki-Master, Grand-Reiki Master, Lama-Fera Healer och Shamansk Healer sedan många år tillbaka. Jag har också haft många utbildningar i olika healingmetoder. Under några år lade jag healing ”på hyllan” för att utforska och lära mig mer om andra sätt att jobba med energier såsom energimedicin, eterisk medicin och plant medicine som jag ofta jobbar med i grupp.

Att ge och ta emot healing handlar om att rensa och fylla på ny energi. Det finns ingen healer som jobbar likt och ofta har man utformat sitt eget sätt. Det handlar också mycket om mottagaren och inte så mycket om givaren som man kan tro. Vi behöver egentligen ingen utbildning, för healing är något som också finns i oss naturligt, i möten med människor, natur och djur. Healing på bänk kan dock vara ett fokuserat sätt att hjälpa en annan människa transformera tung energi och bygga upp en ny. Healing-stunden handlar också om läran i hur man fungerar i energiarbete och med andra människor.

Har du redan någon form av healing-utbildning kan du fortsätta öva det du vill träna på. Om du inte har någon form av healing-utbildning kommer jag instruera dig i grunderna som du sedan övar under retreaten. När du kommer hem kan du fortsätta att praktisera på andra om du önskar. Ju mer empati vi har för andra människor desto mer ökar vår healing-förmåga.  Dessutom öppnar vi upp för ett större medvetande och många börjar genom healing inse att de har gåvan att se, känna och höra det som är MER än vår vanliga verklighet.

VÄLKOMMEN TILL EN SPÄNNADE VÄRLD GENOM HEALING!