Livs- & Själscoach Utbildning

Denna utbildning är uråldrig visdom förenat i nutid för att du skall kunna LEVA ditt liv! Kanske vill du gå den för din egen skull, men utbildningen är också för att du skall kunna arbeta med att hjälpa andra människor individuellt eller i grupp. Detta är inte enbart ett sätt att arbeta utan även ett sätt att leva.
Vi behöver rensa i vår inre värld, för att få tillgång till ett större MEDVETANDE där vi genom ett holistiskt perspektiv kan uppnå HÄLSA & HARMONI. Allt hör ihop därför kan vi aldrig förbise någon del.
För att vägleda och hjälpa andra människor krävs ödmjukhet, kraft och acceptans samt vetskapen om att alla är lärare och elever i livet skola. Det som upprör oss och det vi inte förstår handlar om oss själva.

Kursen är en kraftfull inre resa. En fördel är om du arbetat med dig själv på något sätt samt mediterat förut. Vi kommer genom samtal, övningar, inre & yttre processer växa tillsammans under ca ett år. Syftet är att hitta vår egna unika väg där vi också kan hjälpa andra människor. Denna utbildning innehåller fem delar på två dagar vardera som är lördag till söndag i Varbergs kommun. Utbildningen kostar 19 500 kr. Du delbetalar inför varje tillfälle. Du kommer få hemarbete och praktisera med klienter utöver kurstillfällena. Vi kommer jobba med HELA människan, fysiskt, emotionellt, mentalt & själsligt. När utbildningen är klar har fått en grund till din fortsatta inre process och en väg i arbetet med andra. I slutet på kursen får du tips för att starta igång ett eventuellt företag samt råd hur du kan lägga upp workshops etc. Antalet deltagare är minst 4 stycken och max 8 stycken.

Kropp, Sinne & Medvetenhet
Präglingar,
Trosföreställningar
Rädslor & Flyktbeteenden
Läkning, Transformation & Utveckling
Meditation & Avslappning 

Kroppen Signaler, Balans & Hälsa
Känslor & Intuition
Drömmarnas Stora Gåta

Energimedicin, Energiterapi & Hälsa
Död & Pånyttfödelse
Kvinnans mysterier
Rannsakning, Sårbarhet & Självinsikt
Självkänsla & Självförtroende
Maskulint & Feminint
Inre- Seende, Hörande och Kännande
Extas & Trance
Den obegränsade människan
Drömmar, Mål & Visioner
Mikrokosmos & Makrokosmos

Utbildningen startar med fokus på vår egna inre resa. Att läka vårt förflutna, våra präglingar och att omfamna det vi INTE vill se, samt skapa medvetenhet om rädslor och det vi behöver jobba med. Vi gör övningar i energiterapi samt övar på att hålla meditationer. Vi pratar om hur man skapar hälsa och hur vi läka om ohälsa uppstår. Vi går igenom kroppens olika frekvenser och chakrasystem. Vi tränar vårt inre seende, hörande och kännande för att spåra energier och blockeringar samt förnimma och tolka det som finns i ett större perspektiv och utanför vår fysiska värld. Vi har ständigt diskussioner om hur man förändrar, höjer sitt medvetande och genom egen utveckling kan hjälpa andra. I utbildningen möter vi oss själva och vårt eget motstånd, därför kan utbildningen ibland upplevas utmanande. Avsikten är att släppa kontroll och kamp och därigenom vandra varsamt och med mer tillit genom livet. Vi lär oss grunderna i att hålla samtal med en klient och fortsätter också fördjupar oss i energiterapin. För de som vill tränar vi även på utomstående personer för att förstå vår egen gåva. När vi nått halva delen av kursen tolkar vi symbolik, speglingar och drömmar samt pratar värdegrunder i personlig utveckling. Läran om hur vi skapar harmoni i vår yttre- och inre värld är INTE att bli fri från livets prövningar utan att kunna uppfatta läran och meningen i alla situationer. Genom våra egna erfarenheter berör vi ämnet naturmedicin och hur vi kan mottaga naturens olika vibrationer som en hjälp i läkning av kropp och själ. Grunderna i företagande, med råd och tips om marknadsföring, priser och försäkringar kommer också att lyftas under året för att undvika de vanligaste fallgroparna. I slutfasen tränar vi på att hålla föredrag samt hur man omformar NUET föda fram en bättre framtid. Året och utbildningen är en frekvens i HELHET-LÄRA där allt måste uppstå inom oss, innan vi är redo att ta nästa steg.

Även om du inte har som avsikt att jobba med klienter ger utbildningen dig många nycklar. Att läka och utvecklas är alltid en prövning men i sluten grupp kan vi släppa fasader och masker för att öppna upp för dem vi är. Att ha ett närverk med likasinnade är oerhört värdefullt. Att må bra, växa som människa, samt att arbeta med att vägleda andra innebär ett ständigt arbete med sig själv.

Jag har samlat ihop en stor erfarenhet med många möten, kurser & föreläsningar. Sedan barnsben har jag upplevelser som inte kan förklaras. I livet skola har jag gått igenom prövningar, sorger och sjukdomar. Jag har också varit utbränd två gånger. Men jag har alltid sökt utanför ramarna för att jag VETAT att läkning och alternativa svar finns, om man vågar och är öppen. Åren som var mina värsta, var också mina bästa. Då påbörjade jag den stora resan i mig själv. Erfarenheterna har blivit många med åren och kan inte förklaras med ord. Jag har mött mörkret, döden och pånyttfödelsen. Jag är ALLT och INGENTING och med den insikten kan jag göra skillnad. Verktygen jag tagit emot under många år, för inre läkning och utveckling av människan, har jag reviderat till Livs- & Själscoaching, vilket är bevarad visdom från vårt ursprung, omarbetat till NUTID.

LIVET innehåller ALLT! SJÄLEN är EVIG! Det som tillhör den obegränsade människan kan vi nosa på och låta oss inspireras av, men aldrig förstå. Dock är den delen lika viktig i människans och samhällets utveckling. När vi förenar den vår vanliga verklighet med en STÖRRE del av oss själva, kan vi finna svar och lösningar på våra utmaningar.

Jag ser fram emot att dela mina erfarenheter och kunskaper med dig som känner dig kallad att kliva in starka vibrationer, gruppdynamik och ge dig hän i LIVET och SJÄLENS KALL! Min intention är att guida dig från illusionens dimmor till en större medvetenhet så du också kan TÄNDA LJUSET i andra människor. Fler behövs som står upp för sin inre värld, sina emotionella och själsliga gåvor såväl som sitt intellekt och mentala styrka.

Du får inte äta någon form av psykofarmaka. Övernattningsmöjlighet finns på stället för kursen till ett pris av ca 350 kr/natt. Du mailar in ditt intresse till utbildningen med namn, adress, telefonnummer och några rader om dig själv.
När du fått din plats bekräftad betalar du 500 kr i anmälningsavgift.

2017 Fullbokat Grupp 1 : Del I påbörjas 19-20 augusti. Datum för del II är 18-19 november. Del III 27-28 januari. Datum för de andra delarna kommer meddelas deltagare i god tid och du finner dem i kalendern som uppdateras kontinuerligt.

2018 Inget planerat startdatum i nuläget   

Dessa personer gick färdigt sin utbildning juni 2018 och är rekommenderade av mig.

Inge-Lise Reed/ reedija@gmail.com
Åsa Westerberg/ asawesterberg@telia.com
Helena Hafstrand/ hafstrand108@gmail.com