Livs- & Själscoacher

Dessa personer gick färdigt sin utbildning 2018 och är rekommenderade av mig.

Inge-Lise Reed/ reedija@gmail.com
Åsa Westerberg/ asawesterberg@telia.com
Helena Hafstrand/ hafstrand108@gmail.com