Medium Utbildning

En medium-utbildning i fem delar på ungefär ett år för att vägleda dig själv och andra samt förstå hur vi kan hitta vår egen sanning och potential utifrån ett högre medvetande. Att bli eller vara medial går genom känslornas språk som är en naturlig medfödd psykologisk process. Känslor föder fram intuition och ökat medvetande och med hjälp av förnuftet kan vi lära oss översätta de olika budskapen för ökade insikter, större klarsynthet i vårt eget och andras psyke.

I tusentals år har enkla människor som levt i balans med sig själva och naturen upplevt och vetat att allt är besjälat, ingenting är separerat, endast en stor helhet. Därför har dessa också haft gåvan att uppleva det som ligger bortom det uppenbara. Idag kallar vi det som egentligen är helt naturligt för ”medium” som betyder ungefär ”kanal mellan världarna”. Den kan tränas upp av alla men vi behöver öva för att förstå hur vi kan ta emot och förmedla dessa energier i ord, känslor och bilder.

En mycket spännande år som kommer lyfta dig själv till en mer tillfredsställande tillvaro. Genom öppning och förstärkning av dina mediala förmågor lyfter du locket för att se helheten och förstå mycket mer. Du behöver inte ha förkunskaper förutom att ha ett öppet sinne, ha lätt för att KÄNNA samt vara är en person med nyfikenhet på det som är MER än det vi är vana vid. Utbildningen går hand i hand med läran om energier, inre läkning, personlig utveckling och medveten kunskap. Utan prestation och med roliga och lättfyllda övningar kan vad som helst hända eftersom medialt arbete inte handlar om krav, utan HJÄRTA och ÖDMJUKHET.  I slutet på utbildningen får ni utomstående klienter av mig att träna på, utifrån det ni själva vill utvecklas i, detta är frivilligt. När utbildningen är klar erhåller ni intyg om ni önskar men det inte viktigt för det är andevärlden som väljer sina kanaler och instrument. Ni kommer själva känna på vilket sätt ni kan och ska jobba och fortsätta utvecklas. Genom att söka dig fram i det ”okända” kan utbildningen också ses som en självutveckling för att bli MER av den du är. Nedan beskriver jag kort hur de olika helgerna ser ut. Varje del har sitt fokus men under kurstillfällena kommer allt vävas in i vart annat och övas fler gånger. Vi kommer jobba utifrån gruppens sammansättning och vara öppna för SPIRITS vägledning och hjälp.

Helg 1
Kanalisering
Meditationslära
Psycic Art
Guider

Vi börjar med intuition och att öppna upp för att känna in olika energier. Genom övningar börjar vi också träna kanalisering denna helg. Vi kommer lära oss medveten närvaro, meditation och andningsövningar, hur man använder detta och lär ut till andra. Vi kommer använda olika verktyg för att förmedla budskap från ett högre medvetande. Vi kommer också använda färg och form för att uttrycka och tolka energier. Denna helgen börjar vi också lära känna våga vägledare/ guider från SPIRITS. I denna del såväl som i andra delar pratar vi etik och moral i arbetet som medium.

Helg 2
Chakrakunskaper
Privatsittning

Tarot
Grunderna i Energiterapi/ Healing

Helg nummer två kommer vi lära oss om de olika frekvenserna i och utanför kroppen, så kallade chakran. Hur man rensar och fyller på dem. Vi fortsätter också med meditationslära, där ni får möjlighet att öva på att hålla i en kortare meditation. Detta för att ni skall kunna hålla meditationer för andra längre fram om ni önskar. Vi fortsätter öva kanalisering i olika övningar, nu även praktisera en privat sittning för de som känner sig mogna. Nu påbörjar vi också övningar i fjärrseende. Det innebär att kunna uppleva personer och platser utan att vara där i fysisk form. I slutet på helgen kommer vi börja öva mer på tarotkort. Kursen kommer ge dig kunskaper i tarot för att göra olika läggningar på klienter när kursen är slut. Vi kommer denna helg också att påbörja övningar i energiterapi/ healing.

Helg 3
Pendel
Fortsättning i Energiterapi/ Healing
Fjärrseende
Psykometri

Vi börjar helgen med några kortare meditationer och sedan går vi över till energiterapi/healingkunskap. Denna helgen läggs stort fokus på energiterapi/ healing då vi fördjupar oss i ämnet. Meningen är att ni sedan kunna gå hem och öva mer på andra människor. Även om ni innan har någon form av healingutbildning så är detta en stor utveckling i ditt mediumskap. Vi kommer också träna på att använda pendel för att medvetandegöra energiarbete. I psykometri övar och lär vi oss om tekniken att röra vid ett föremål eller hålla det i handen och sedan kunna berätta om varifrån eller vem det kommer från och vilka händelser som det är knutet till.

Helg 4
Aura-avläsning
Djurkommunikation
Trance
Automatskrift

Dags för aura-avläsning och då har vi våra chakrakunskaper till en stor hjälp. Att kunna uppfatta energifältet kring en person är inte helt enkelt men vi kommer öva på olika sätt. Vi kommer också öva på djurkommunikation, vilket är en spännande del i utbildningen. Vi kommer öva både på distans och på ett eller flera djur som vi träffar. Denna helgen går vi djupt in i oss själva och övar trance, vilket är att försätta sig i ett annat medvetandetillstånd. Här handlar det om att våga och att släppa kontrollen. Därför ligger trance delen långt in i utbildningen när gruppen känner sig trygga med varandra. En mycket spännande del i mediumskapet. Att träna automatskrift är också att våga släppa hjärnan för att låta orden skrivas utan sinnets logiska analys.

Helg 5
Drömtolkning
Husrensning
Gruppseans
Avslutning med att möta ”prov” klienter

Denna helgen är den sista i medium-utbildningen då vi gör en genomgång av året om hur ni kan fortsätta utvecklas och jobba professionellt eller på hobbynivå efter kursen. Vi kommer göra drömtolkningar fastän vi lyft ämnet redan innan under året. Avsikten är att ni skall kunna hjälpa enskilda klienter eller ha grupper i drömarbete. Vi åker iväg under minst en halvdag för att öva husrensning.  Vi kommer också att öva på seans i grupp. Denna helgen är det också dags för prov-klienter där ni kan öva er på det som ni vill utvecklas i.

Att jobba som medium innebär att man aldrig blir färdiglärd utan tränar hela livet för att bli mer ”finslipad” i arbetet med det ”okända”. Hur redo du är att börja jobba som medium efter utbildningen beror på ditt mod och hur mycket du har övat mellan helgerna. Men mest av allt beror det på HUR du blir kallad och upplärd av SPIRITS i ditt arbete. Högre energier vill inte ge oss något vi inte är redo för utan matar oss kunskap i den takt vi växer som människor. Under utbildningen har du alltid mitt stöd och möjlighet till frågor vilket bidrar till uppmuntran att pröva och våga.

Pris: 19 500 kr inkl moms varav 500 kr i anmälningsavgift. Du betalar inte kursavgiften på en gång utan delbetalning en vecka inför varje kurshelg.
Tider:
Anmälan: Genom ett mail till info@livetochsjalen.se
Övernattning: Kan ordnas till ett bra pris.
Plats: I Varberg, exakt plats meddelas till deltagarna. Tillgång till bil är inte nödvändigt.
Helgdatum 2019:

Max antal personer är 10 stycken. Anmälan sker till min mail info@livetochsjalen.se med några rader om dig själv samt namn, adress och telefonnummer. När du fått din plats bekräftad betalar du 500 kr i anmälningsavgift och då är din anmälan bindande. Medtag anteckningsbok och penna som du skall ha hela året i ditt arbete. Ta också med två lunchlådor och en lätt middag. Ni kommer få träna och öva hemma mellan kurstillfällena. Du kan inte äta någon form av psykofarmaka eftersom medicinen stänger av ditt känslocentra och medvetenhet.  Rådgör med din läkare och du bör ha slutat med medicinen innan du i så fall anmäler dig.

VÄLKOMMEN!