Mindfullness & Meditation

Jag har utövat meditation i snart tjugo år och under de senaste tolv åren har jag också lärt ut meditation, andningstekniker och mindfullness (medveten närvaro). I KBT psykoterapi är detta också en viktig del i för balans, fokus, och inre vägledning.

Mindfullness handlar om hur vi förhåller oss till livet för att kunna ta perspektiv och förstå att vi inte är våra tankar och känslor utan att vi istället är personen som skapar dessa. I mindfulness använder vi övningar för ökad koncentration, balans, fysisisk och psykisk hälsa.

Meditation är hitta MER av sig själv samt att aktivera serotonin, vårt må-bra hormon. Meditation är en uråldrig metod som alla kan lära sig och en del lär sig fort medan andra behöver träna några gånger. I meditation vänder vi vår uppmärksamhet inåt och när vi tränat på att tolka symboliken i energier kan också övningarna ge oss medvetna svar och vägledning i livets prövningar och val. Vill du själv pröva hemma så sök VÄGLEDDA meditationer på Youtube eller Spotify. Att meditera i grupp är oftast mer givande och dessutom har du någon att prata med efteråt om upplevelser och personlig utveckling.

Jag lär också ut flera Andningstekniker som kan vara god hjälp för avspänning, grundning och fokus.