Retreat ”Den NYA Människan”

Retreat och workshop med samvaro, utveckling, reflektion och glädje! Du är välkommen med aktivt deltagande eller utan prestation. Helgen riktar sig till ALLA sökande människor med vilja att läka och utvecklas, oavsett var du befinner dig på din livsväg.

Vägledning
Övningar
Medveten Närvaro
Kognitiv Beteende Terapi 
Eftertanke och Reflektion

Personlig och själslig utveckling i en upplevelsebaserad workshop för att kliva ur begränsningar. När vi rensar upp och istället aktiverar det som sover inom oss förstår vi hur allt hänger ihop.

I ett långt och utvecklande arbete under många år har jag utformat ett eget arbetssätt för att väcka människor genom helhetsläran att allt är energi. Den kan inte skapas, inte tas bort, bara omvandlas. Det innefattar också att det inte finns någon början eller något slut, bara förändring.

Läkning och utveckling uppstår i vår inre värld. Mikrokosmos skapar makrokosmos. Att FINNA orsaken bakom det som blockerar oss är inte svårt om vi vågar möta det vi inte velat se. Vi vill många gånger förstå allt på en gång, men vi behöver tålamod, vägledning och beslutsamhet innan vi förstår VILKA VI FAKTISKT ÄR!

Att utvecklas som människa handlar inte om en slutdestination utan att erhålla olika pusselbitar och verktyg så vi kan fortsätta på den spännande och utvecklande  livsvägen.  När vi inte har något motstånd kvar föds vi fram i ett nytt uttryck.

 

Nyckel 1. Att låta våra gamla sår bli en källa till kraft istället för tvärt om. Vi läker vårt förflutna och blir istället författare till vår egen historia med mod, tapperhet och läkning. Vi påbörjar arbetet med att förkroppsliga den nya versionen av dem vi vill vara. I takt med vår inre läkning kommer vi också öka medvetenheten om vårt eget liv men också till Jorden som helhet. Genom läkning på denna nivå förändrar vi livsvägen vi befinner oss på. Vi lyssnar ödmjukt genom mer närvarande och dirigeras i den riktning som vi är ämnade att gå.

 

 

Nyckel 2. Med hjälp av vattnets element möter rädslorna i vår inre- och yttre värld. Rädslans mörker oftast sitter fast i kropp och sinne och det skapar kamp, förvirring och inre ensamhet. Det är endast oss själva vi kämpar med och genom kunskapen om att rädsla är frånvaro av kärlek förstärker vi vår sexualitet, se saker med nya ögon och öppnar upp för en större medvetenhet.

 

Nyckel 3. Vi behöver nå frihet i kropp, sinne och själ för att kunna leva lugnt i livets intensitet. Genom medvetenhet drivs vi inte längre av rädsla utan förstår att varje ögonblick är perfekt på sitt eget sätt. Att skapa ett bättre liv är att släppa förutfattade meningar och förstå att livet är en spegel till där vi fastnat. Genom drömvärlden får vi svaren, och då behövs inte längre några mellanhänder för nå förändring i livet. Universum kommer alltid att spegla tillbaka de villkor som råder i vår utvecklingsnivå.

 

Nyckel 4.  Vi vågar nu förlora oss själva för att finna HELA oss själva. Allt lidande och alla svårigheter i den fysiska verklighetens klardröm ger nycklar till allt uppvaknande. För att finna essensen behöver vi konfrontera våra inre demoner och påminna oss om att vår yttre värld är en projektion av vårt inre landskap.  När vi lyfter vårt perspektiv ser vi meningen i alla steg längst vägen, kliver ur den icke-linjära tiden, och förstår vår paradoxala existens. Var och en av oss är oändligt liten och samtidigt oändligt stor, ingenting och allting på samma gång. Detta är föreningen med anden, mellan himmel och jord som bringar oss HEM till ALLT VI ÄR!

 

VÄLKOMMEN i denna retreat och workshop som hjälper dig  upptäcka det som begränsar dig. Vi möter oss själva i det som sker och utforskar framtida vägar. Vi lära känna tankar och känslor för att medvetandegöra relationen till oss själva. Dessutom kommer du lära känna MER likasinnade människor. Helgerna är upplagda utifrån att vi befinner oss i olika skeden av utveckling. Du kan välja vad du vill delta i och inte. Tanken är att ALLA ska känna sig bekväma. Inget tillfälle är det andra likt och formas utifrån gruppens unika sammansättning. För att fortsätta växa tillsammans med likasinnade i samvaro är du välkommen på EN eller FLERA tillfällen. Kontakta mig gärna för mer information. För datum, tider mm se under fliken ”KALENDER”.