San Pedro Naturmedicin Retreats

Välkommen på San Pedro naturmedicinretreats i Spanien. För att delta behöver du har träffat mig i ett vägledande och läkande samtal eller deltagit i någon form av kurs. För mer information vänligen kontakta mig på info@livetochsjalen.se.