Shamansk Levnadsvisdom

Läkning, personlig och andlig utveckling enligt shamanismens upplevelsebaserade visdom där vi befriar oss från fysiska, emotionella, mentala och andliga begränsningar. När vi rensar upp och istället aktiverar det som sover inom oss förstår vi hur det hela hänger ihop och kan praktisera kraft och frid, både i vår inre- och yttre värld. 

Shamanismen har existerat i många tusen år, kanske lika länge som människan själv och den finns överallt i världen. Ursprungsbefolkningar såsom medicinmän och medicinkvinnor, druider, indianer, shamaner, samer, och aboriginer lever naturen och vet att allt är ett nätverk av energi och människan är inte separerad från någonting. Shaman betyder ”Den som VET” eller ”Den som SER” och är en högre tankeform där människor upptäcker sig själva i paradoxala världar. Många känner kallelsen att återknyta kontakten med sin själ och minnas. Sökandet börjar ofta genom smärta eller prövningar då vi börjar leta efter de pusselbitar som behövs för att steg för steg väcka den heliga kunskapen. Vi som utövar shamanismen har ofta ett eget arbetssätt som vuxit fram genom ett långt och utvecklande arbete i många år. Ofta känner vi kallelsen att överföra det högre medvetandet till våra medmänniskor men det finns alltid en elev inom shamanen som är redo att uppleva och utvecklas vidare. Shamanismen är också upplevelsen och läran om att allt är energi. Den kan inte skapas, inte tas bort, bara omvandlas. Det innefattar också att det inte finns någon början eller något slut, bara förändring.

All läkning och utveckling måste uppstå i den inre världen. Mikrokosmos skapar makrokosmos. Obalans, rädslor och ohälsa är blockeringar från generationers cellminnen och vårt eget förflutna. Känslor och medvetande är nyckeln till läkning samt för att öppna det multidimensionella jaget. När vi inte vill uppfatta det vi kämpar med, blir livet onödigt hårt, vi tappar glädje och ork och på sikt skapas sjukdom i kropp eller själ. Ofta är det uppvaknandet ur den dvala vi ofta befinner oss i. Att FINNA orsaken bakom vår kamp och ohälsa är inte svårt om vi vågar möta det vi inte velat se. Men förhoppningsvis kan vi göra arbetet på en lättare nivå redan innan, för att skapa harmoni, kraft och beskydd. När vi hittat hem och blivit ETT med livet, kan vi påverka ALLT. Kampen upphör genom vetskapen om att vår jordiska verklighet bara är en kort utflykt för att utveckla anden.

Medicinhjulet ligger som grund för shamanens utveckling och varje element och kraftdjur symboliserar de olika riktningarna. Medicinhjulet är en slags karta över hur vi hanterar förvandlingens utmaningar där egot snabbt vill ta sig runt och sedan vara fullkomligt helat. Men vi behöver tålamod och beslutsamhet för att förstå varje riktnings lärdom innan vi kan ta emot Livets Gudomliga där vi upplever ENHET med ALLTING. 

För att lära oss om denna uråldriga kunskap i läkning, förändring och utveckling behöver vi förstå kroppens fantastiska intelligens som är en förening av människans inre och yttre värld. Genom läran om kroppens flöde och vibration kan vi tolka vårt gudomliga instrument och förstå orsakerna bakom symptomen.

Att öppna sitt hjärta och sinne är att få tillgång andra dimensioner. Med olika övningar såsom meditation, mindfullness, andning etc kan vi människor träna på att” vända oss inåt”  Då kommer våra gåvor såsom inre seende, hörande och kännande hjälpa oss att uppfatta energier och blockeringar samt förnimma och tolka det som finns i ett större perspektiv och utanför vår fysiska verklighet.

Att lära och utvecklas enligt shamanismen handlar inte om en slutdestination. Vi kommer hela tiden på vår väg att erhålla nyckar och verktyg så vi kan fortsätta på den spännande vägen att möta ALLT VI ÄR.  När vi inte har något motstånd kvar kan vi ta emot den högsta gåvan, KÄRLEKEN. Den kan inte attackeras för det finns inget att försvara. Kärleken är sann, förlåtande, ödmjuk och tacksam i sin renaste form. Den kämpar inte, den är inte rädd, den dömer ingenting och har inget behov av att kontrollera. I den essensen kommer vi få kontakt med den osynliga världens visdom, som guidar oss vidare på vår eviga livsväg.

 

Medicinhjulet Syd & Ormen ”Jordens Medicin” är att låta våra gamla sår bli en källa till kraft istället för tvärt om. Vi gör som ormen, ömsar vårt skinn och blir istället författare till vår egen historia med mod, tapperhet och läkning. Vi påbörjar arbetet med att förkroppsliga den nya versionen av dem vi vill vara. I takt med vår inre läkning kommer vi också öka medvetenheten om vårt eget liv men också till Jorden som helhet. Genom ”Jordens Medicin” förändrar vi livsvägen vi befinner oss på. Hon visar oss vägen om vi lyssnar ödmjukt och dirigerar vårt liv i den riktning som vi är ämnade att gå.

 

Medicinhjulet Väst & Pantern ”Vattnets Medicin” är fokus på att med hjälp av vattnets element möta rädslorna i vår inre- och yttre värld. Energiarbetet är stort eftersom rädslans mörker oftast sitter fast i kropp och sinne och det skapar kamp, förvirring och inre ensamhet. Det är oss själva vi kämpar med och därför höjer vi energi-nivån med vetskapen om utmaningar från vårt undermedvetna för att släppa taget. Med hjälp av naturens vibration omfamnar vi panterns visdom som förmedlar att rädsla är frånvaro av kärlek. Vattnets medicin bidrar till att förstärka din sexualitet, se saker med nya ögon och öppna upp för en större medvetenhet som generar mod, tillit och ett flöde av ljus.

 

Medicinhjulet Norr & Kolibrin ”Vindens Medicin” är att skapa frihet i kropp, sinne och själ för att kunna leva lugnt i livets intensitet. Genom kolibrins medvetenhet drivs vi inte längre av rädsla utan förstår att varje ögonblick är perfekt på sitt eget sätt. Att skapa ett bättre liv är att släppa förutfattade meningar och förstå visdomen om att livet är en spegel till där vi fastnat. Genom drömvärldarnas port möter vi oss själva i andra dimensioner och då behövs inte längre några mellanhänder för nå förändring i livet. Universum kommer alltid att spegla tillbaka de villkor som råder i vår utvecklingsnivå.

 

Medicinhjulet Öst & Örnen ”Eldens Medicin”  är att förlora sig själv för att finna HELA sig själv. Allt lidande och alla svårigheter i den fysiska verklighetens klardröm ger nycklar till allt uppvaknande. För att finna essensen behöver vi konfrontera våra inre demoner och påminna oss om att vår yttre värld är en projektion av vårt inre landskap.  När vi flyger med örnens vingar ser vi meningen i alla steg längst vägen, kliver ur den icke-linjära tiden, och förstår vår paradoxala existens. Var och en av oss är oändligt liten och samtidigt oändligt stor, ingenting och allting på samma gång. Detta är andens medicin, föreningen mellan himmel och jord som bringar oss HEM till ALLT VI ÄR!

 

Jag använder alltid denna urgamla tradition och levnadsvisdom som en grund i mitt arbete för att hjälpa människor att uppnå kraft, sanning, glädje och tillit! NÄR VI SKALAT AV ALLA PROGRAMMERINGAR KAN VI PÅBÖRJA LIVET PÅ RIKTIGT.