Tarot

Tarotkorten kan hjälpa oss i vår personliga utveckling, öppna upp vår medvetenhet samt stärka vår intuition. Tarot betyder hemligheten och härstammar från egyptisk visdom. Att leka sig fram med fantasi och frågeställningar är det bästa för att lära sig mer om detta redskap.

Jag har lagt tarotkort sedan 90-talet och haft tarotkorskurser på många orter. Jag är fortfarande fascinerad över hur korten kan vägleda och hjälpa oss när vi inte själva kan se de som är ligger dolt bakom den vanliga verkligheten.

Välkommen att låta dig fascineras!