Vägledning

Jag har många års erfarenhet av vägledande och läkande samtal med klienter. Jag har också olika sätt att arbeta för att ge vägledning och råd, allt beroende på var din intention är med mötet. Mina samtal är baserade ett holistiskt synsätt där kropp, sinne och själ hör ihop. Alla behöver vi vägledning i livets upp och nedgångar och det kan vara skönt att få bekräftelse, se allt i ett större perspektiv, få hjälp i olika situationer och val samt se orsaken bakom beteenden och rädslor. Jag har också en utbildning i KBT psykoterapi, läs mer HÄR. Välkommen på ett möte där inget samtal är det andra likt då livet innehåller olika steg i utveckling, samt att vi är olika individer med varieranade behov. För att läsa mer om mina samtal tryck HÄR