Vägledning

Jag har många års erfarenhet av vägledande och läkande samtal med klienter. Jag har också olika sätt att arbeta för att ge vägledning och råd, allt beroende på var din intention är med mötet. Mina samtal är baserade ett holistiskt synsätt där kropp, sinne och själ hör ihop. Alla behöver vi vägledning i livets upp och nedgångar och det kan vara skönt att få bekräftelse, se allt i ett större perspektiv, få hjälp i olika situationer och val samt se orsaken bakom beteenden och rädslor. Välkommen på ett möte där inget samtal är det andra likt då livet innehåller olika steg i utveckling, samt att vi är olika individer med varieranade behov. För att läsa mer om mina samtal tryck HÄR

Jag går en ettårig utbildning  i KBT (Kognitiv Beteendeterapi) för att utveckla mina kunskaper inom samtal, kommunikation, utveckling, stöd och förändring. Med KBT som en kunskapskälla och metodgrund vill jag förstärka mitt arbete i grupper, enheter och team. Året kommer ge mig olika verktyg för att kartlägga tankar, känslor och beteenden. Jag tränas i att göra beteendeanalyser och därmed kunna föreslå lämpliga behandlingsmetoder. KBT är en effektiv och väl beprövad psykoterapi för behandling av kroppsliga och psykiska åkommor. I de olika blocken läser jag om diagnoser som ångestproblem, depression, stress, utmattning, smärta, sömn, hälsa, ADHD, högfungerande autism, beroendetillstånd, återfallsprevention, kris, trauma, ätstörningar och kroppsuppfattningsproblem. Jag är klar 26 januari 2019.