Husrensning

I mån av tid kommer jag till din arbetsplats eller hem för att spåra störningar och/ eller energier. Ibland är det minnen från händelser som påverkar. Ibland är det avlidna personer som stör och/ eller vill förmedla budskap och ibland kan det vara så att vi människor inte uppmärksammar saker om oss själva.

Jag tar pris per timme inklusive milersättning och moms. För mer information, kontakt och prisuppgift kontakta mig på info@livetochsjalen.se