Shamanens Alkemi & Medicinhjulets Visdom

Energi och tid accelererar. Det går fortare nu och fler förstår genom att bara bli påminda. Därav har jag nu endast helgworkshops i ”Shamansk Levnadsvisdom och Medicinhjulets Kunskap” som deltagare (max åtta stycken/ gång) kan vara med på en eller flera gånger och processa utifrån där man själv befinner sig. 

Vill du lära dig om shamanism och uråldrig visdom? Vill du få nycklar till din läkning och utveckling, men också till livets stora mysterium? Vill du kliva in och uppleva andra dimensioner samt förena detta med den fysiska verkligheten? Då har du troligtvis kommit rätt!
Denna helg öppnar vi våra hjärtan för att tona in oss på vårt multidimensionella arv. Oavsett om du är nybörjare eller gått längre shamanska utbildningar så passar du in och är varmt välkommen!

Helgen är en djupdykning och en påminnelse av det du har inom dig. Den uråldriga kunskapen, shamanismen är ett heligt arbete för människor som vill hitta sig själva och för att bli dem vi i grund och botten är! De urgamla omvandlingsprocesserna har som uppgift att återupprätta människans värde.

I många år har jag jobbat med shamanismen på olika sätt och haft korta och långa utbildningar. Jag kallar shamanismen en universitetsutbildning som aldrig tar slut och detta gör den så förtrollande. Shamanismen handlar inte så mycket om att hjälpa andra utan istället hjälpa få kunskapen i hur vi hjälper oss själva genom ett eget arbete. Shamanismen är ett kraftfullt sätt att nå vår inre källa och ständigt har jag med mig denna heliga kunskap för egen del men också i arbetet med andra människor.

Shamanismen är läkning, personlig och andlig utveckling enligt den upplevelsebaserade visdomen där vi befriar oss från fysiska, känslomässiga, mentala och andliga begränsningar. När vi rensar upp i röran och istället aktiverar det som sover inom oss förstår vi hur det hela hänger ihop och kan praktisera kraft och frid, både i vår inre- och yttre värld.

Shamanismen har existerat i många tusen år, kanske lika länge som människan själv och finns överallt i världen. Vissa delar skiljer sig åt, men mycket är också gemensamt. Ursprungsbefolkningar såsom medicinmän och medicinkvinnor, druider, indianer, shamaner, samer, och aboriginer lever med naturen och vet att allt är ett nätverk av energi och människan är inte separerad från någonting. Shaman betyder själ, den som vet eller den som ser, och är en högre tankeform där människor upptäcker sig själva i paradoxala världar.

Många känner kallelsen att återknyta kontakten med sin själ och minnas. Sökandet börjar ofta genom smärta eller prövningar då vi börjar leta efter pusselbitar som behövs för att steg för steg väcka den inre heliga kunskapen. Vi som utövar shamanismen har ofta ett eget arbetssätt som vuxit fram genom ett utvecklande arbete i många år. Ofta känner vi kallelsen att överföra det större medvetandet till våra medmänniskor men det finns alltid en elev inom shamanen som är redo att uppleva och utvecklas vidare. Shamanismen är också upplevelsen och läran om att allt är energi. Den kan inte skapas, inte tas bort, bara omvandlas vilket innebär att det inte finns någon början eller slut, bara förändring.

Ohälsa uppstår från vårt eget förflutna men också från cellminnen ur vårt arv från tidigare generationer. Känslor är första nyckeln till läkning för att öppna medvetandet och det multidimensionella jaget. När vi inte vill uppfatta det vi kämpar med, blir livet onödigt hårt och vi tappar glädje och ork och på sikt skapas sjukdom. Dvalan vi befunnit oss i är första steget till uppvaknandet.

Att FINNA orsaken bakom kamp och ohälsa är inte svårt om vi vågar möta det vi inte annars velat se. Men förhoppningsvis kan vi göra arbetet på en lättare nivå redan innan ohälsa uppstått, för att skapa harmoni, kraft och beskydd. När vi hittat hem och blivit ETT med livet, kan vi påverka ALLT. Kampen upphör genom vetskapen om att vår jordiska verklighet bara är en kort utflykt för att utveckla anden.

För att lära oss om denna uråldriga kunskap behöver vi också förstå kroppens fantastiska intelligens som är en förening av människans inre och yttre. Genom läran om kroppens flöde och vibration kan vi tolka vårt gudomliga instrument förstå orsakerna bakom det vi brottas med i kropp, känsla, tanke och själ.

Shamanism
Medicinhjulet
Energimedicin

Meditationer & Trummeditation
Eldceremoni
Kundalini
Vision Quest (för de som önskar)

Kraftdjur

Medicinhjulet ligger som grund för vår utveckling där varje element och kraftdjur symboliserar de olika riktningarna. Medicinhjulet är en slags karta över hur vi hanterar våra utmaningar och består av sex riktningar. Nedan har jag beskrivit fyra olika delar och när dessa förenas inom oss smälter vi samman med två ytterligare delar, himmel och jord, den sexdimensionella människan blir ett faktum. Vi behöver tålamod och beslutsamhet för att förstå varje riktnings lärdom innan vi kan ta emot livets gudomliga där vi upplever ENHET med ALLTING.

Medicinhjulet Syd & Ormen ”Jordens Medicin” är att låta våra gamla sår bli en källa till kraft istället för tvärt om. Vi gör som ormen, ömsar vårt skinn och blir istället författare till vår egen historia med mod, tapperhet och läkning då vi påbörjar arbetet med att förkroppsliga den nya versionen av dem vi vill vara. I takt med vår inre läkning kommer vi också öka medvetenheten om vårt eget liv men också till Jorden som helhet. Genom ”Jordens Medicin” förändrar vi livsvägen vi befinner oss på då hon visar oss vägen om vi lyssnar ödmjukt och dirigerar vårt liv i den riktning som vi är ämnade att gå.


Medicinhjulet Väst & Pantern ”Vattnets Medicin”
 är fokus på att med hjälp av vattnets element möta rädslorna i vår inre- och yttre värld. Energiarbetet är stort eftersom rädslans mörker oftast sitter fast även i kroppen vilket skapat kamp, förvirring och inre ensamhet. Ur det uppstår vetskapen att vi måste lära oss släppa taget. Med hjälp av naturens vibration omfamnar vi panterns visdom som förmedlar att rädsla är frånvaro av kärlek. Vattnets medicin bidrar till att förstärka vår sexualitet, se saker med nya ögon och öppna upp för en större medvetenhet som generar mod, tillit och ett flöde av ljus.

Medicinhjulet Norr & Kolibrin ”Vindens Medicin” är att skapa frihet i kropp, sinne och själ för att kunna leva lugnt i livets intensitet. Genom kolibrins medvetenhet drivs vi inte längre av rädsla utan förstår att varje ögonblick är perfekt på sitt eget sätt. Att skapa ett bättre liv är att släppa förutfattade meningar och förstå visdomen om att livet är en spegel om där vi fastnat. Genom drömvärldarnas port möter vi oss själva i andra dimensioner och då behövs inte längre några mellanhänder för att nå förändring i livet. Universum kommer alltid att spegla tillbaka de villkor som råder i vår utvecklingsnivå.

Medicinhjulet Öst & Örnen ”Eldens Medicin” är att förlora sig själv för att finna HELA sig själv. Allt lidande  och alla svårigheter i den fysiska verklighetens klardröm ger nycklar till allt uppvaknande. För att finna essensen behöver vi konfrontera våra inre demoner och påminna oss om att vår yttre värld är en projektion av vårt inre landskap.  När vi flyger med örnens vingar ser vi meningen i alla steg längst vägen, kliver ur den linjära tiden, och förstår vår paradoxala existens. Var och en av oss är oändligt liten och samtidigt oändligt stor, ingenting och allting på samma gång. Detta är andens medicin, föreningen mellan himmel och jord som bringar oss HEM till ALLT VI ÄR!

VÄLKOMMEN PÅ EN KRAFTFULL HELG! 

Pris: 4200 kr inklusive övernattning (som är obligatorisk) varav 500 kr i anmälningsavgift.
Datum:
Inget nytt datum planerat i nuläget 
Tider: Lördagen kl 10:00 – Söndagen kl 17:00
Anmälan: Genom ett mail till info@livetochsjalen.se
Plats: Ett par mil utanför Varberg, exakt plats meddelas deltagarna

Endast åtta deltagare. Anmälan sker till min mail info@livetochsjalen.se med namn, adress och telefonnummer. När du fått din plats bekräftad betalar du 500 kr i anmälningsavgift och då har du en plats på utbildningen som är bindande. En till två veckor innan kursstart får du mer information via mail.

DU ÄR DEN DU VÄNTAT PÅ! 

Ett San Pedro-retreat kan vara början eller fortsättningen på den shamanska vägen: