Tarot

Tarotkorten hjälper oss i vår personliga utveckling, öppnar upp vår medvetenhet samt stärker vår intuition. Tarot betyder hemligheten och härstammar från egyptisk visdom. Att leka sig fram med fantasi och frågeställningar är det bästa för att lära sig mer om detta redskap.

Jag har lagt tarotkort sedan 90-talet och haft tarotkorskurser på många orter. Jag är fortfarande fascinerad över hur korten kan vägleda oss och hur de visar det som är ligger dolt bakom den vanliga verkligheten.

Välkommen att låta dig fascineras!