Det finns ingen SANNING – det är vi SJÄLVA som skapar den