Livet & Själen i Harmoni

ann

  • Intuitiv Vetskap
  • Personligt Växande med fokus på HELHET
  • Nytänkande i ett instabilt samhälle för att generera Innovation & en Djupare Mening

I slutet på 90-talet började jag alternativt läka samt söka MER av mig SJÄLV. Jag nosade på homeopati, yoga, massage och meditation. Jag fortsatte med kurser inom personlig utveckling. För att också hjälpa andra startade jag mitt företag 2006. Under 12 år har jag delat med mig av min kunskap, varav 10 år på heltid då jag 2008 sade upp mig som ekonom på ett större företag. Jag började med uppskattade seanser och privata sessioner. Jag fortsatte med att utbilda reiki-healers och reiki-masters, gav tarotkurser och meditationskvällar samt gjorde resor med grupper till många av världens olika hörn. Afrikas kraft var den mest utmanande och jag har konfronterats med krafter jag inte trodde fanns. Jag har haft korta och långa kurser i shamanism och Munay-ki. Jag har haft ettåriga mediumutbildningar, jobbat med trance både själv och ihop med andra samt utforskat Sacred Plant Medicine intensivt under nästan två år. Dessutom har jag under åren givit föreläsningar, gjort en meditationsskiva samt skrivit en bok.
Jag lyckades helt och fullt, men stannade inte kvar i något utan gick hela tiden vidare. Då visste jag inte varför men idag VET JAG.

NUTID råder, och jag vill med KLARHET & ENKELHET lyfta kunskapen som en ”Livs- & Själscoach”. Det är min egen benämning med önskan om att de existentiella frågorna ska passa in i samhället, vid köksbordet, i skolan eller på ett styrelsemöte. Intuition, ett vidgat medvetande, personligt växande med sikte på helhet behöver bli en del av vår konservativa verklighet. Även de gamla heliga traditionerna behöver en revision. Ett instabilt samhälle kräver nytänkande för att generera förändring och en djupare mening med ALLT. Jag kommer fortsätta att förena det gamla med det nya.

Många av våra barn och ungdomar besitter gåvor som inte får tryckas ner eller ifrågasättas. Inre seende, inre hörande och emotionella gåvor måste värderas eftersom det är en del av människans framtid. Ingen kan springa ifrån ursprunget, vår innersta essens, då tappar vi oss själva i materialism och teknologi, då kommer dessutom ohälsan fortsätta öka dramatiskt, och det är SÅ ONÖDIGT eftersom allt är ENKELT när vi förstår hur det hela hänger ihop.

Jag arbetar med människor individuellt och i grupp. I de privata samtalen kan DU känna dig trygg och få hjälp med dina frågor, se klarare på dig själv och din livssituation. I grupper finns en större dynamik och därmed mer av personlig utveckling genom samvaro, speglingar och energiarbete. Jag använder alltid min gåva att spåra blockeringar, energier samt förmedla det  jag uppfattar i ett större perspektiv och utanför vår fysiska värld.
Mitt mål är att människor skall FINNA MER av SIG SJÄLVA. Då kan vi i större utsträckning lita på livskraftens förmågor, använda våra unika gåvor, gå samman och LEVA ett mer harmoniskt liv.

Välkommen/ Ann Häggebrant

När MÄNNISKOR förändras – förändras VÄRLDEN