Det finns ingen SANNING eftersom vi själva skapar den