Shamansk Levnadsvisdom Kurs

En djup och transformativ grundkurs i fyra delar i den uråldriga kunskapen, shamanismen. Kursen riktar sig till er som vill göra en djupgående process med hjälp av shamanska övningar, ceremonier och energiarbete. Vill du hitta dig själv och bli den du är ämnad att vara? Vill du stå i din kraft, bli förändringsbenägen, praktiska tillit samt kunna vägleda dig själv och andra? Vill du erhålla verktyg i energimedicin och holistiskt helande? Då kan detta vara kursen för dig!

I många år har jag jobbat med shamanismen och haft korta och långa utbildningar. Jag kallar shamanismen en universitetsutbildning som aldrig tar slut och detta gör den så förtrollande. Shamanismen handlar inte så mycket om att hjälpa andra utan istället hjälpa få kunskapen i hur vi hjälper oss själva genom ett eget arbete. Shamanismen är ett kraftfullt sätt att nå vår inre källa och ständigt har jag med mig denna heliga kunskap för egen del men också i arbetet med andra människor.

Shamanismen är läkning, personlig och andlig utveckling enligt den upplevelsebaserade visdomen där vi befriar oss från fysiska, känslomässiga, mentala och andliga begränsningar. När vi rensar upp i röran och istället aktiverar det som sover inom oss förstår vi hur det hela hänger ihop och kan praktisera kraft och frid, både i vår inre- och yttre värld.

Shamanismen har existerat i många tusen år, kanske lika länge som människan själv och finns överallt i världen. Vissa delar skiljer sig åt, men mycket är också gemensamt. Ursprungsbefolkningar såsom medicinmän och medicinkvinnor, druider, indianer, shamaner, samer, och aboriginer lever med naturen och vet att allt är ett nätverk av energi och människan är inte separerad från någonting. Shaman betyder själ, den som vet eller den som ser, och är en högre tankeform där människor upptäcker sig själva i paradoxala världar.

Många känner kallelsen att återknyta kontakten med sin själ och minnas. Sökandet börjar ofta genom smärta eller prövningar då vi börjar leta efter pusselbitar som behövs för att steg för steg väcka den inre heliga kunskapen. Vi som utövar shamanismen har ofta ett eget arbetssätt som vuxit fram genom ett utvecklande arbete i många år. Ofta känner vi kallelsen att överföra det större medvetandet till våra medmänniskor men det finns alltid en elev inom shamanen som är redo att uppleva och utvecklas vidare. Shamanismen är också upplevelsen och läran om att allt är energi. Den kan inte skapas, inte tas bort, bara omvandlas vilket innebär att det inte finns någon början eller slut, bara förändring.

Ohälsa uppstår från vårt eget förflutna men också från cellminnen ur vårt arv från tidigare generationer. Känslor är första nyckeln till läkning för att öppna medvetandet och det multidimensionella jaget. När vi inte vill uppfatta det vi kämpar med, blir livet onödigt hårt och vi tappar glädje och ork och på sikt skapas sjukdom. Dvalan vi befunnit oss i är första steget till uppvaknandet.

Att FINNA orsaken bakom kamp och ohälsa är inte svårt om vi vågar möta det vi inte annars velat se. Men förhoppningsvis kan vi göra arbetet på en lättare nivå redan innan ohälsa uppstått, för att skapa harmoni, kraft och beskydd. När vi hittat hem och blivit ETT med livet, kan vi påverka ALLT. Kampen upphör genom vetskapen om att vår jordiska verklighet bara är en kort utflykt för att utveckla anden.

Medicinhjulet ligger som grund för vår utveckling där varje element och kraftdjur symboliserar de olika riktningarna. Medicinhjulet är en slags karta över hur vi hanterar våra utmaningar och består av sex riktningar. Nedan har jag beskrivit fyra olika delar och när dessa förenas inom oss smälter vi samman med två ytterligare delar, himmel och jord, den sexdimensionella människan blir ett faktum. Vi behöver tålamod och beslutsamhet för att förstå varje riktnings lärdom innan vi kan ta emot livets gudomliga där vi upplever ENHET med ALLTING.

För att lära oss om denna uråldriga kunskap behöver vi också förstå kroppens fantastiska intelligens som är en förening av människans inre och yttre. Genom läran om kroppens flöde och vibration kan vi tolka vårt gudomliga instrument förstå orsakerna bakom det vi brottas med i kropp, känsla, tanke och själ.

Med shamanska övningar och verktyg kan vi träna på att vända oss inåt. Att öppna vårt hjärta är att få tillgång till andra dimensioner.  Då kommer vårt inre seende, hörande och kännande hjälpa oss att uppfatta energier och blockeringar samt förnimma och tolka det som finns i ett större perspektiv och utanför vår fysiska verklighet.

DEL I: Lördagen 9 januari – söndagen 10 januari 2021
Medicinhjulet Syd & Ormen ”Jordens Medicin” är att låta våra gamla sår bli en källa till kraft istället för tvärt om. Vi gör som ormen, ömsar vårt skinn och blir istället författare till vår egen historia med mod, tapperhet och läkning då vi påbörjar arbetet med att förkroppsliga den nya versionen av dem vi vill vara. I takt med vår inre läkning kommer vi också öka medvetenheten om vårt eget liv men också till Jorden som helhet. Genom ”Jordens Medicin” förändrar vi livsvägen vi befinner oss på då hon visar oss vägen om vi lyssnar ödmjukt och dirigerar vårt liv i den riktning som vi är ämnade att gå.

 

 

DEL II: Lördagen 13 februari – söndagen 14 februari 2021
Medicinhjulet Väst & Pantern ”Vattnets Medicin”
 är fokus på att med hjälp av vattnets element möta rädslorna i vår inre- och yttre värld. Energiarbetet är stort eftersom rädslans mörker oftast sitter fast även i kroppen vilket skapat kamp, förvirring och inre ensamhet. Ur det uppstår vetskapen att vi måste lära oss släppa taget. Med hjälp av naturens vibration omfamnar vi panterns visdom som förmedlar att rädsla är frånvaro av kärlek. Vattnets medicin bidrar till att förstärka vår sexualitet, se saker med nya ögon och öppna upp för en större medvetenhet som generar mod, tillit och ett flöde av ljus.

 

DEL III: Lördagen 20 mars – söndagen 21 mars 2021
Medicinhjulet Norr & Kolibrin ”Vindens Medicin”
 är att skapa frihet i kropp, sinne och själ för att kunna leva lugnt i livets intensitet. Genom kolibrins medvetenhet drivs vi inte längre av rädsla utan förstår att varje ögonblick är perfekt på sitt eget sätt. Att skapa ett bättre liv är att släppa förutfattade meningar och förstå visdomen om att livet är en spegel om där vi fastnat. Genom drömvärldarnas port möter vi oss själva i andra dimensioner och då behövs inte längre några mellanhänder för att nå förändring i livet. Universum kommer alltid att spegla tillbaka de villkor som råder i vår utvecklingsnivå.

 

DEL IV: Lördagen 24 april – söndagen 25 april 2021
Medicinhjulet Öst & Örnen ”Eldens Medicin”
 är att förlora sig själv för att finna HELA sig själv. Allt lidande och alla svårigheter i den fysiska verklighetens klardröm ger nycklar till allt uppvaknande. För att finna essensen behöver vi konfrontera våra inre demoner och påminna oss om att vår yttre värld är en projektion av vårt inre landskap.  När vi flyger med örnens vingar ser vi meningen i alla steg längst vägen, kliver ur den linjära tiden, och förstår vår paradoxala existens. Var och en av oss är oändligt liten och samtidigt oändligt stor, ingenting och allting på samma gång. Detta är andens medicin, föreningen mellan himmel och jord som bringar oss HEM till ALLT VI ÄR!

VÄLKOMMEN PÅ EN KRAFTFULL KURS I SHAMANSK ENERGIMEDICIN OCH LEVNADSVISDOM! 

Pris: 14 500 kr inkl moms varav 500 kr i anmälningsavgift. Du betalar inte kursavgiften på en gång utan delbetalning på 3500 kr inkl moms inför varje kurshelg. 375 kr/ helg tillkommer för övernattning. Vill du komma på fredagen och sova ytterligare en natt så meddela i god tid. 
Tider: 10:00 – 18:00 båda dagarna
Anmälan: Genom ett mail till info@livetochsjalen.se
Plats: Enebackens Kraftkälla strax utanför Varberg.
Helgdatum vår 2021: Lör 9 januari – sön 10 januari, lör 13 februari – sön 14 februari, lör 20 mars – sön 21 mars, lör 24 april – sön 25 april.

Max 10 deltagare! Anmälan sker till min mail info@livetochsjalen.se med några rader om dig själv samt namn, adress och telefonnummer. När du fått din plats bekräftad betalar du 500 kr i anmälningsavgift och då har du en plats på utbildningen som är bindande. En till två veckor innan kursstart får du mer information via mail.

DU ÄR DEN DU VÄNTAT PÅ!