Andlighet

Andlighet något mer än det vi förstår och har ingenting med religion att göra. Något vi söker när vi behöver tröst, läkning eller vägledning i livets olika skeenden. Livets är menat att vara vackert men kan också en svår skola med många prövningar. Andlighet är att förstå att vi är MER än fysiska varelser och därmed kan påverka allt. Vi är skaparen och skapelsen. På vägen att hitta hem, att hitta vår källa,  bör vi vara ödmjuka och komma ihåg att ingens val eller någons väg är rätt eller fel. Allt är utveckling.

Vi är energi, vi har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Lagen om energin bevarande som är termodynamikens första huvudsats och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan.

Andlighet är för mig att uppnå hälsa, glädje och ett bra liv. Vi människor är lika och olika, unika och lika. Att uppleva det oförklarliga är livets magi. Det vi upplever och upplevt är vår kunskap och det kan ingen ta ifrån oss. Enligt kvantfysiken skapas allt ur tomheten, ur det oändliga ingenting, men potentiellt allting. I kvantfysiken är allt möjligt, begränsningarna existerar endast i vårt medvetande och vi bör påminna oss om betraktarens förväntningar påverkar alltid resultatet.