Drömkunskap

Nattdrömmar är som en djupare meditation där vi rensar känslor och tankar samt erhåller budskap från vårt undermedvetna. Allt i drömmen är aspekter av oss själva då andra människor eller situationer är uttryck för delpersonligheter inom oss. Att drömma är en träning och ofta minns vi fler nattdrömmar när vi börjar meditera eller bli mer närvarande i vårt liv i vaket tillstånd.

Även om vi inte direkt förstår våra drömmar så är de terapeutiska i sig. De inre bilderna en spegelsymbolik och är mycket klokare än våra dagliga tankar och känslor. I drömmarna kan vi inte gömma oss utan måste konfrontera sanningen fastän den ibland är smärtsam att ta till sig.

I uråldriga traditioner sägs att dröm-världen är den riktiga världen (dimensionen) och vår vanliga verklighet bara en skola för att utveckling, kanske kan det vara något att begrunda.

När vi övat upp vår förmåga kan vi få svar och vägledning i specifika frågor genom nattens drömmar. Det är oerhört fascinerande att låta drömmarna öppna våra ögon från det vi annars inte vill eller kan se.

VÄLKOMMEN ATT LÄRA DIG DRÖMMARNAS SPRÅK!