Drömkunskap

Nattdrömmar är som en djupare meditation där vi rensar känslor och tankar samt erhåller budskap från vårt undermedvetna. Allt i drömmen är aspekter av oss själva då andra människor eller situationer är uttryck för delpersonligheter inom oss. Att drömma är en träning och ofta minns vi fler nattdrömmar när vi börjar meditera eller bli mer närvarande i vårt liv i vaket tillstånd.

Även om vi inte direkt förstår våra drömmar så är de terapeutiska i sig. De inre bilderna en spegelsymbolik till oss själva. I drömmarna kan vi inte gömma oss utan måste konfrontera sanningen fastän den ibland är smärtsam att ta till sig.

När vi övat upp vår förmåga att drömma medvetet kan vi få svar och vägledning i specifika frågor. Det är oerhört fascinerande att låta drömmarna öppna våra ögon från det vi annars inte vill eller kan se.

VÄLKOMMEN ATT LÄRA DIG DRÖMMARNAS SPRÅK!