Hälsa

I många år har jag hjälp människor uppfatta roten bakom ohälsa genom ett holistiskt perspektiv där kropp, känslor, sinne och själ hör ihop. Att läka det inre skapar kraft, balans och glädje vilket ger kroppen utmärkta förutsättningar att läka och manifestera hälsa.

Den viktigaste komponenten är ge människor kraften att ”TRO PÅ SIG SJÄLVA” och påvisa den kunskapen om att VI ÄR ENERGI och genom det har förmågan att förändra. För att starta igång processen behöver vi hitta ingångspunkterna och uppfatta orsakerna bakom symptom i kropp och själ. Men det finns många olika komponenter såsom känslor, tankar, beteende, sorg, närvaro, andning, kost, motion och sömn.

Med vägledning, råd och alternativa naturliga preparat hjälper jag din kropp, sinne och själ att återgå till sitt naturliga tillstånd. Så tidigt som möjligt bör vi söka hjälp när värk, trötthet, magont, stress, meningslöshet och andra symptom har blockerat den vi egentligen är.

Komplementärmedicin behöver inte stå i motsats till skolmedicinen med läkare, psykologer och kemiska mediciner, men HELHETSSYNEN är ofrånkomligt om vi ska kunna nå en bättre hälsa.

Lyssna alltid på din intelligenta kropp som är föreningen mellan energi och materia. Den signalerar när obalanser uppstår och ju fortare och mer lyhörda vi är, desto snabbare och effektivare kan vi läka. Det bästa vore om vi redan INNAN vi når någon form av ohälsa söker kunskapen. Fysisk, emotionell, mental och själslig utveckling är ovärderligt och en livs-försäkring för att öka vår medvetenhet om hur allt hänger ihop.