KBT Kognitiv Beteende Terapi

Jag har en utbildning i KBT, hos Sverigehälsan i Malmö, 2018 och 2019, där jag utbildades tillsammans med kuratorer, läkare och psykologer.

Utbildningen hölls av erfarna psykologer och forskare som också är lärare på psykolog-utbildningen i Uppsala. KBT (Kognitiv Beteende Terapi) är en effektiv och väl beprövad form av psykoterapi.

Min utbildning innehåll nedanstående delar.

Verktyg i KBT
Samtalsmetodik, MI – Motiverande Samtal
Ångestproblem, Fobier & Panikångest
GAD, OCD & Hälsoångest
Depression
Stress, Utmattning, Smärta & Sömn
Hälsa
Andning, Mindullness & Meditation
Beteendeanalys & KBT Verktyg
ADHD & Högfungerande Autism
Beroendetillstånd & Återfallsprevention
Kris, Sorg, Trauma & PTSD
Ätstörningar & Kroppsuppfattningsproblematik
KBT i Organisationer & Företag