Magic Mushrooms

En djup visdomskälla bortom ord som pulserar genom allt. En medicin från Moder Jord som öppnar dörrar till djup healing. Vägledning som leder oss mot vår sanna existens. En nyckel som låser upp gränserna mellan det yttre och det inre och som avslöjar mysterierna i vår verklighet. Naturlig, men ändå oändligt storslagen. En resa tillbaka till vårt ursprung för att hitta hem.

Psykedeliska svampar har en lång historia av användning i olika kulturer runt om i världen, särskilt i Sydamerika. Svamparna som innehåller psilocybin, har använts för heliga ceremonier av folk som Aztekerna och Mayaindianerna. I många kulturer betraktas både San Pedro och psykedeliska svampar som heliga växter som öppnar dörrar till till djup healing.

Genom att trycka på dessa fyra länkar nedan kan du erhålla mer information om forskning och användning.

SVT Play ”Frisk av Magiska Svampar” Vetenskapens Värld

TV4 Godmorgon ”Aktuell forkning om att Psykdeliska substanser kan öka folkhälsan”

 

I en ceremoni med magiska svampar öppnas dörrar till djupa inre reflektioner och andliga insikter. Denna heliga ritual förenar oss med kosmos, med Moder Jord och med vårt innersta väsen. Varje upplevelse är unik och personlig, en resa där vi möter oss själva i vårt sårbara och sanna tillstånd.

En ceremoni med detta heliga naturliga sakrament är en process av själslig utforskning där vi öppnar upp för förändring och läkning på en djup nivå.

Det finns många olika skäl och intentioner för att delta i en ceremoni med magiska svampar. Det kan vara för att utforska nya vägar i livet, för att hitta vägledning i hälsoproblem eller för att söka andlig utveckling och självinsikt. Vi kan söka för klarhet i våra tankemönster, läka gamla sår och/ eller öppna upp för nya möjligheter. Vi kan också få kontakt med vår inre visdom och ta emot visioner som leder oss på vår inre och yttre resa. För vissa finns en önskan att återupptäcka sitt sanna jag, att återförenas med den del av sig själv som har gått förlorad under livet. Oavsett vår intention är ceremonin en möjlighet till transformation och tillväxt, en resa mot själslig helande och personlig upplysning. Det viktigt att komma ihåg att resan är personlig och att medicinen kommer att ge oss det vi behöver för att växa och läka i stunden.

En Magic Mushroom ceremoni är en intensiv, dagslång upplevelse som är djup och transformativ och varar 6-12 timmar, ibland längre. Eftersom naturmedicinen ger oss en djup koppling till naturen och de fyra elementen, erbjuder jag så långt det är möjligt ceremonier i naturmiljöer.

Reflektera över var du vill i ditt liv och be medicinen om rensning, vägledning och/ eller styrka. Samtidigt bör du inte du ha förväntningar utan förblir energiskt öppen för att få det naturmedicinen har att erbjuda. Förberedelserna för ceremonin spelar roll i kvaliteten. Minst en månad innan skall du vara fri från eventuell psykofarmaka eller liknande kemisk medicin. Alkohol, kött och socker bör undvikas några dagar innan.

Psykedeliska substanser är ett samlingsnamn för psykoaktiva ämnen med liknande effekter. Några exempel är psilocybin, meskalin, THC och DMT. I Magic Mushrooms är det psykoaktiva ämnet psilocybin.

Psykedelisk terapi har blivit ett växande forskningsområde det man bland annat har sett är att psykedeliska substanser kan förändra mycket såsom perception, stämningsläge och kognitiva förmågor. Magic Mushroom påverkar kropp, sinne och själ och ingenting går att separera från det andra. När mushjärnor studerats efter påverkan av psykedelika har man sett att synapser i hjärnan bildats, det vill säga att nervcellerna funnit nya vägar att kommunicera. Eftersom meskalinet påverkar sinnet påverkas också kroppen i lika stor utsträckning eftersom huvud och kropp är starkt sammankopplade.

Under en ceremoni med magiska svampar försöker hjärnan förstå ett överflöd av information som vi normalt inte är vana vid. Den använder sig av referenser från våra tidigare upplevelser och föreställningar för att navigera genom de nya upplevelserna. För många deltagare kan detta kännas som en virrvarr av tankar och känslor, men det är detta kaos som öppnar dörren till nya tankesätt och djupare självinsikt. En enda ceremoni kan ofta ge en snabb och långvarig effekt, men för att uppnå önskade resultat krävs ibland två eller tre ceremonier.

Under ceremonin rensas blockeringar i kropp, sinne och själ. Det som inte tjänar vårt välmående avlägsnas, vilket kan leda till insikter, förståelse och kärlek, men även tillfälliga obehagskänslor som lite illamående, trötthet och huvudvärk. Magiska svampar är en helhetsmedicin som anpassar sig till varje individ och situation och som svarar på den intention personen har. Detta går bortom vår logik och måste därför hanteras och betraktas som en andlig medicin på alla nivåer.

De som guidar och assisterar andra under sina inre resor måste själva ha erfarenhet och förståelse, samt förmågan att kommunicera med svampens medvetande. Det finns ingen formell utbildning för detta utan det utvecklas genom personliga erfarenheter och långvarig praktik med psykedelika samt utbildningar i att hjälpa andra.

Studier har visat att människor som deltar i ceremonier med psykedeliska växtmediciner ofta upplever förbättringar i sitt välmående, och dessa förbättringar består ofta över tid. Det är dock viktigt att detta sker under övervakning av en erfaren person som kan dosera substansen korrekt, och att ceremonin genomförs i en lugn och trygg miljö. Den som leder ceremonin måste också ha erfarenhet av terapeutiska samtal för att kunna stötta deltagarna före, under och efter upplevelsen.

Jag reste till Peru 2010 för att uppleva Ayahuasca, och sedan dess har jag fortsatt att utforska och lära mig arbeta med heliga psykedeliska naturmediciner. Under nio års tid har jag guidat klienter genom privata ceremonier såväl som gruppretreat på olika ställen i Europa. Att arbeta med dessa kraftfulla substanser kräver vördnad och respekt för medicinen, samt en djup förståelse för betydelsen av intention, kärlek och närvaro.

Jag råder ingen att göra ceremonier på egen hand och jag råder inte någon att bryta mot lagen. För att få råd, tips och hjälp att göra en ceremoni, boka ett gratis telefonsamtal HÄR.

Läs mer om mig HÄR

Du kan också läsa mer på min vän Oskars hemsida, om psykedelisk terapi. Tryck HÄR