Medial Utvecklingskurs

En utbildning som ligger i tiden!

Utbildningen är i fyra delar för att vägleda dig själv och andra samt förstå hur vi kan hitta vår egen sanning och potential utifrån ett högre medvetande. Att bli eller vara medial går genom känslornas språk som är en naturlig medfödd psykologisk process. Känslor föder fram intuition och ökat medvetande och med hjälp av förnuftet kan vi lära oss översätta de olika budskapen för ökade insikter, större klarsynthet i vårt eget och andras psyke.

I tusentals år har enkla människor som levt i balans med sig själva och naturen upplevt och vetat att allt är besjälat, ingenting är separerat, endast en stor helhet. Därför har dessa också haft gåvan att uppleva det som ligger bortom det uppenbara. Idag kallar vi det som är helt naturligt för ”medium eller medial” som betyder ungefär ”kanal mellan världarna”. Den kan tränas upp av alla men vi behöver öva för att förstå hur vi kan ta emot och förmedla dessa energier i ord, känslor och bilder.

Några spännande månader som kommer lyfta dig själv till en mer tillfredsställande tillvaro. Dessutom får du en grundutbildning i energiterapi/healing.
Genom öppning och förstärkning av dina mediala förmågor lyfter du locket för att se helheten och förstå mycket mer. Du behöver inte ha förkunskaper förutom att ha ett öppet sinne, ha lätt för att KÄNNA samt vara är en person med nyfikenhet på det som är MER än det vi är vana vid.

Utbildningen går hand i hand med läran om energier, inre läkning, personlig utveckling, hälsa och medveten kunskap. Utan prestation och med roliga och lättfyllda övningar kan vad som helst hända eftersom medialt arbete inte handlar om krav, utan HJÄRTA och ÖDMJUKHET. Genom att söka dig fram i det ”okända” kan utbildningen också ses som en självutveckling för att bli MER av den du är. Nedan beskriver jag kort hur de olika helgerna ser ut. Varje del har sitt fokus men under kurstillfällena kommer allt vävas in i vart annat och övas fler gånger. Vi kommer jobba utifrån gruppens sammansättning och vara öppna för SPIRITS vägledning och hjälp.

Helg 1
Kanalisering
Meditationslära
Psycic Art
Guider

Vi börjar med intuition och att öppna upp för att känna in olika energier. Genom övningar börjar vi också träna kanalisering denna helg. Vi kommer lära oss medveten närvaro, meditation och andningsövningar, hur man använder detta och lär ut till andra. Vi kommer använda olika verktyg för att förmedla budskap från ett högre medvetande. Vi kommer också använda färg och form för att uttrycka och tolka energier. Denna helgen börjar vi också lära känna våga vägledare/ guider från SPIRITS. I denna del såväl som i andra delar pratar vi även hälsa, personlig utveckling samt etik och moral i arbetet som en kanal mellan världarna.

Helg 2
Chakrakunskaper
Kanalisering
Tarot
Grunderna i Energiterapi/ Healing

Helg nummer två kommer vi lära oss om de olika frekvenserna i och utanför kroppen, så kallade chakran. Hur man rensar och fyller på dem. Vi fortsätter också lite med meditationslära, där ni får möjlighet att öva på att hålla i en kortare meditation. Vi fortsätter öva kanalisering. Nu påbörjar vi också övningar i fjärrseende. Det innebär att kunna uppleva personer och platser utan att vara där i fysisk form. I slutet på helgen kommer vi börja öva på tarotkort. Kursen kommer ge dig kunskaper i tarot för att göra olika läggningar på klienter när kursen är slut. Vi kommer denna helg också att påbörja övningar i energiterapi/ healing. I denna del såväl som i andra delar pratar vi även hälsa, personlig utveckling samt etik och moral i arbetet som en kanal mellan världarna.

Helg 3
Pendel
Fortsättning i Energiterapi/ Healing
Fjärrseende
Psykometri
Andekontakt Nära & Kära

Vi börjar helgen med några meditationer och sedan går vi över till energiterapi/healingkunskap. Denna helgen läggs mer fokus på energiterapi/ healing då vi fördjupar oss i ämnet. Meningen är att ni sedan kunna gå hem och öva mer på andra människor. Även om ni innan har någon form av healingutbildning så är detta en stor utveckling i din mediala utveckling. Vi kommer också träna på att använda pendel för att medvetandegöra energiarbete. I psykometri övar och lär vi oss om tekniken att röra vid ett föremål eller hålla det i handen och sedan kunna berätta om varifrån eller vem det kommer från och vilka händelser som det är knutet till. Att ta kontakt med anhöriga, nära och kära är en fantastisk upplevelse och gåva. Vi kommer göra övningar för att koppla oss till ”andra sidan” då vi övar clairvoyance, clairaudience and clairsentience. I denna del såväl som i andra delar pratar vi även hälsa, personlig utveckling samt etik och moral i arbetet som en kanal mellan världarna.

Helg 4
Andekontakt Nära & Kära
Aura-avläsning
Drömtolkning
Trance
Automatskrift

Vi fortsätter med att koppla upp oss till ”andra sidan” för att förmedla bilder, ord och känslor från andra sidan. Vi fortsätter med aura-avläsning och då har vi våra chakrakunskaper till en stor hjälp. Att kunna uppfatta energifältet kring en person är inte helt enkelt men vi kommer öva på olika sätt. Vi kommer också öva på drömtolkning, vilket är en spännande del i utbildningen. Denna helgen övar vi också trance, vilket är att försätta sig i ett annat medvetandetillstånd. Här handlar det om att våga och att släppa kontrollen och detta är en spännande del i att jobba medialt. Att träna automatskrift är också att våga släppa hjärnan för att låta orden skrivas utan sinnets logiska analys. I denna del såväl som i andra delar pratar vi även hälsa, personlig utveckling samt etik och moral i arbetet som en kanal mellan världarna.

Pris: 18 000 kr inkl moms varav 500 kr i anmälningsavgift. Du betalar inte kursavgiften på en gång utan delbetalning på 4375 kr inför varje kurshelg.
Tider: 10:00 – 18:00 båda dagarna
Anmälan: Genom ett mail till info@livetochsjalen.se
Plats: I Varberg, exakt plats meddelas till deltagarna.
Helgdatum: Ingen ny kurs är planerad just nu 

Att jobba medialt innebär att man aldrig blir färdig utan tränar hela livet för att bli mer ”finslipad” i arbetet med det ”okända”. Hur redo du är att börja jobba med klienter efter utbildningen beror på ditt mod och hur mycket du har övat mellan helgerna. Men mest av allt beror det på HUR du blir kallad och upplärd av SPIRITS i ditt arbete. Högre energier vill inte ge oss något vi inte är redo för utan matar oss kunskap i den takt vi växer som människor. Under utbildningen har du alltid mitt stöd och möjlighet till frågor vilket bidrar till uppmuntran att pröva och våga.

Anmälan sker till min mail info@livetochsjalen.se med några rader om dig själv samt namn, adress och telefonnummer. När du fått din plats bekräftad betalar du 500 kr i anmälningsavgift och då är din anmälan bindande.

Medtag anteckningsbok och penna som du skall ha hela året i ditt arbete. Ta också med två lunchlådor till varje helg samt en vattenflaska. Kaffe/ the och frukt kommer finnas på plats. Ni kommer få träna och öva hemma mellan kurstillfällena. Du kan inte äta någon form av psykofarmaka eftersom medicinen stänger av ditt känslocentra och medvetenhet.  Rådgör med din läkare och du bör ha slutat med medicinen innan du i så fall anmäler dig. 

Vill du ha råd om övernattning i Varberg, kontakta mig.

VÄLKOMMEN!

Mitt arbete som shamansk transmedium är roligt och handlar först och främst om NUET. Att förmedla vägledning, att spåra energier, att ge budskap från nära och kära är en fantastisk gåva, men jag är väldigt tydlig med att vi själva skapar vår framtid. Jag uppmuntrar människor att hitta sig själva för att bli medvetna om att ingenting ligger utanför oss. Vi ÄR ALLTING och kan förändra det vi önskar! 
Du är den du väntat på. Lägg inte livet i någon annans händer. Du är en storslagen fantastisk människa, så liten och samtidigt så oändligt stor, som med tankar, känslor och beteenden skapar din framtid.