Meditation Mindfulness & Andning

Jag har utövat meditation i snart tjugo år och under de senaste tolv åren har jag också lärt ut meditation, mindfulness (medveten närvaro) samt olika andningstekniker för att hjälpa andra hitta lugnet och harmonin inom vilket bidrar till större hälsa. Jag är utbildad genom shamanismen, KBT, medicinsk yoga och medicinsk qigong.

Meditation hjälper oss stänga av tankar och hitta lugnet inom oss. När vi tränar meditation regelbundet upplever vi en mer rofyllt vardag och ett harmoniskt liv. Genom meditation aktiverar vi bland annat serotonin som är vårt ”må-bra hormon”. Meditation är en uråldrig metod som alla kan lära sig. En del lär sig fort medan andra behöver träna några gånger. I meditation vänder vi vår uppmärksamhet inåt och tränar på att tolka symboliken för egen vägledning i livets prövningar och val. Att meditera i grupp är oftast mer givande och dessutom har vi någon att prata med efteråt om upplevelserna.

Mindfulness handlar om hur vi förhåller oss till livet. När vi tränar medveten närvaro, att vara i nuet, blir vi mindre rädda, mer fokuserade och utöver detta brukar vi också upptäcka att vi inte är våra tankar och känslor, utan att vi istället kan välja hur vi tänker, känner och beter oss.

Medveten Andning är en central del i personlig och andlig utveckling samt yoga. Vi övar olika sorters andningstekniker såsom eldandning, cirkelandning, andas i fyrkant, alternerande näsandning med mera. Att träna och fördjupa sin andning kan vara en mycket god hjälp för avspänning, grundning samt för att stärka diafragman och immunförsvaret.