Personlig Utveckling & Ökad Medvetenhet

Att utvecklas som människa är en spännande och utmanande resa. Även om vi inte aktivt jobbar med oss själva så är livet självt en lära och alla människor utvecklas oavsett. Dock stagnerar vissa människor i sorg, rädsla och offerroller vilket bidrar till en kämpigt och ohälsosamt liv. Vi kan inte rädda någon som inte har självinsikt, endast påvisa att ansvaret till förändring ligger hos individen själv.

Personlig utveckling och en ökad medvetenhet handlar om att samla pusselbitar för att hitta MER av oss själva istället för att bli kopior på andra. Att växa som människa bidrar med att bli stolt över våra unika förmågor och DEM VI ÄR. Avsikten med förändringsprocessen är att nå mer självkänsla, kraft, balans, hälsa, intuition, självförtroende, vilja, glädje, kärlek, sanning, kommunikation, inre frihet och klarseende samt att hitta våra egna svar och insikter istället för att lita på andras. Lärare i personlig utveckling är också är elever i sin egen process, så fastna inte utan sök olika verktyg för att hitta DINA nycklar. Att förstå livet är att förstå LÄRAN OM ENERGI så vi steg för steg kan integrera den innersta essensen med det fysiska jaget och därmed skapa en större medvetenhet. Att utvecklas andligt är att stå med båda fötterna på Jorden och INTE fly livet som människa i samhället. Kom ihåg att inte lägga något utanför dig själv, du behöver ingenting annat än DEN DU ÄR!

Att KÄMPA sig genom långa perioder i livet innebär att vi blir splittrade och energin inom oss krymper. Detta bidrar till dåliga val, osunda relationer, stress och i förlängningen skapar det ohälsa på olika sätt. Alla behöver vi MÖTA OSS SJÄLVA och ge uppmärksamhet och näring till vår inre verklighet. Utifrån detta skalar vi av KAMPEN i vår yttre värld och FRIDEN uppstår inom oss. Känslan av att vara ETT med ALLT skapar en stor KRAFT och därmed också ett YTTRE BESKYDD.

Vårt sökande är ovärderligt och det mesta kommer bli som vi tror. Vi kan välja att uppleva vår storhet eller stanna kvar i gamla präglingar och föreställningar. Valet är vårt eget och ingens resa är den andres lik därför är det också viktigt att aldrig försöka förstå någon annan eftersom vi kommer ha fullt upp med att förstå OSS SJÄLVA. Den bästa kunskapen som ingen kan ta ifrån oss är det vi UPPLEVER. De som inte vill öppna sitt sinne och söka utanför ramarna, och har bestämt sig för vad de vill uppnå, eftersom VI MÄNNISKOR ÄR DET VI VÄLJER ATT TRO PÅ.

Öppenhet, rannsakan och känslor är stora nycklar till att LEVA med mindre rädslor och kamp samt insikten om att alla människor har något att lära oavsett om de är våra vänner eller ovänner. Hela vår yttre värld är ett motstånd som triggar i ”LÄRAN OM OSS SJÄLVA”. Ju mer vi lär desto mer inser vi hur lite vi vet.

Vi är så mycket mer än vad vi tror och har fantastiska förmågor som gör att vi kan påverka och styra mycket i vårt liv. HELHETSLÄRAN innehåller fyra grundstenar som är fysisk, emotionell, mental och andlig utveckling. Vi kan inte förbise någon del för allt hör ihop och skapar därigenom en helhet.

Energi roterar mycket snabbare idag är för några år sedan och det är endast en kort sträcka mellan tanke, ord och känsla till MANIFESTATION, därför är GEMENSKAP den största nyckeln till vår utveckling.

Varje människa är lika viktig och vi är endast ett litet fragment av en stor helhet. När människor förändras, förändras världen. Mikrokosmos skapar makrokosmos och från vårt inre skapas vår yttre verklighet.