Sömn

Att sova är den viktigaste terapiformen vi kan utöva. Generellt i vårt moderna samhälle anses vi sova för lite och detta ger upphov till olika symtom i kropp och själ.

Det pågår kraftfulla processer under nattimmarna, hjärnan rensas och repareras och kan lösa problem åt oss medan vi sover. Hjärtat slår långsammare och blodtrycket sjunker vilket ger vila för hjärta- och kärlsystemet. Vår djupsömn är ungefär 20% och ytterligare 20% är REM sömnen då vi drömmar och detta infaller oftast i slutet av sömncykeln. Sömnen är livsviktig för oss och kan skapa både ohälsa och hälsa.

Under min KBT-utbildning fick vi lära oss ”sömnskola” då jag fick många verktyg för att hjälpa individen återgå till sitt naturliga tillstånd att somna och sova bra. Jag ger också rekommendationer om vilka naturliga mediciner och preparat som du kan använda för att hjälpa till ytterligare. Dessa ger inga biverkningar utan hjälper kroppen återgå till medfödda tillstånd.